• Kategorie
  • Szukaj
  • Odzież dla strażaków

Wzór i konstrukcja ubrania wykonane są zgodnie z wymaganiami Rozp MSWiA z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundorowania strażaków PSP (Dz.U.nr 4 poz25 z 2006r.) oraz Zarządzenia nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców .Tkanina pdstawowa BEAVER
108.24
108.24
Wzór i konstrukcja ubrania wykonane są zgodnie z wymaganiami Rozp MSWiA z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundorowania strażaków PSP (Dz.U.nr 4 poz25 z 2006r.) oraz Zarządzenia nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców .Tkanina pdstawowa BEAVER
99.02
99.02
Wzór i konstrukcja ubrania wykonane są zgodnie z wymaganiami Rozp MSWiA z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundorowania strażaków PSP (Dz.U.nr 4 poz25 z 2006r.) oraz Zarządzenia nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców .Tkanina pdstawowa BEAVER
94.46
94.46